UAB „Patikra veiklos sritis – svarsčių, automatinių ir neautomatinių svarstyklių, gebančių pasverti nuo 1 miligramo iki 150 tonų tikrinimas, fasuotų prekių atitikties ir fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimas.

Patikra įsteigta 2011 metais ir jau 2012 metų liepos mėnesį Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro buvo akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus, tikrinti neautomatines svarstykles.

Šiandien Patikra, remdamasi sėkminga darbo patirtimi ir kvalifikuotų darbuotojų žiniomis,išplėtė teikiamų akredituotų paslaugų sritį ir yra įgaliota atlikti periodinę patikrą:
• vagonų svarstyklių,
• automobilių svarstyklių,
• bunkerinių svarstyklių,
• elektroninių pakabinamų ir platforminių svarstyklių,
• mechaninių prekinių svarstyklių,
• laboratorinių elektroninių bei mechaninių svarstyklių,
• automatinių nepertraukiamo veikimo sumuojančių svarstyklių (belt weighers),
• automatinių pavienių produktų svarstyklių (catchweigher, checkweigher),
• automatinių fasavimo svarstyklių (gravimetric filling Instruments),
• M3 tikslumo klasės svarsčių periodinę patikrą
ir įvertinti fasuotos prekės ir fasuotojo įdiegtos fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos atitiktį Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento keliamiems reikalavimams, siekiant ženklinti fasuotas prekes „e“ ženklu.