PATIKRA yra prisiėmusi įsipareigojimą kontrolę, atitikties vertinimą ir kalibravimą atlikti nešališkai.

Mes viešai skelbiame savo kokybės politiką, valdome interesų konfliktus ir užtikriname savo veiklos objektyvumą.

Vykdydami veiklą pagal ISO 17020, ISO 17025 ir ISO 17065 standartų reikalavimus, mes užtikriname nešališkumą visiems asmenims, susijusiems su vykdoma veikla, ir visoms savo kontrolės, atitikties vertinimo ir kalibravimo veikloms.

PATIKRA sukūrė procesus, skirtus nustatyti, analizuoti, vertinti, šalinti, stebėti ir dokumentuoti riziką, susijusią su interesų konfliktais, kylančiais dėl vykdomos veiklos. Bet koks kilęs nešališkumas, jo priežastis ir rizikos priimtinumas yra dokumentuojamas, nepriklausomai nuo to, ar rizika kyla iš mūsų įstaigos, ar dėl kitų asmenų, įstaigų ar organizacijų veiklos. Kai santykiai kelia nepriimtiną grėsmę nešališkumui, paslaugos nėra teikiamos.

Siekdama užtikrinti nešališkumą, PATIKRA yra įsteigusi suinteresuotų šalių komitetą.

Norėdami parodyti veiksmingą PATIKRA nešališkumo politikos įgyvendinimą, mes:

  • neatliekame projektavimo, gamybos, montavimo, pardavimo ar priežiūros gaminių, kurių atžvilgiu atliekami vertinimo veiksmai
  • neatliekame atitikties vertinimo susijusiose organizacijose arba, įvertinus riziką, veikla gali būti atliekama taikant papildomas nešališkumo užtikrinimo priemones
  • neatliekame atitikties vertinimo, jei tarpusavio santykiai tarp matavimo priemonių gamintojų, pirkėjų, projektuotojų ir PATIKRA darbuotojų kelia nepriimtiną grėsmę nešališkumui
  • PATIKRA reikalauja, kad jos darbuotojai atskleistų ir užfiksuotų bet kokią interesų konflikto situaciją, kad galėtų imtis atitinkamų veiksmų.