Jeigu Jūsų veikla – pirkimai-pardavimai, sveikatos apsauga, veterinarija, pašto paslaugos, ar atliekate matavimus kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse – Jūsų matavimo priemonei reikalinga periodinė patikra, atliekama pagal numatytą periodiškumą.

PATIKRA, akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga ir būdama paskirtoji įstaiga atlikti matavimo priemonių patikras, greitai, kvalifikuotai ir objektyviai, garantuodama informacijos konfidencialumą ir patikėtos kliento nuosavybės apsaugą, atlieka patikras:

 • Vagonų svarstyklių iki 150 t
 • Automobilių svarstyklių iki 100 t
 • Bunkerinių svarstyklių iki 20 t
 • Elektroninių svarstyklių iki 60 t
 • Elektroninių pakabinamų (kraninių) svarstyklių iki 50 t
 • Laboratorinių elektroninių svarstyklių iki 5 kg
 • Laboratorinių svirtinių svarstyklių iki 5 kg
 • Mechaninių prekinių svarstyklių iki 10 000 kg
 • Automatinių pavienių produktų svarstyklių iki 15 t (catchweigher, checkweigher, frontaliniai krautuvai, svorio tikrintuvai)
 • Automatinių fasavimo svarstyklių iki 3000 kg
 • F2 nuo 1 mg iki 5 kg ir M tikslumo klasių svarsčių nuo 1 mg iki 20 kg
 • Talpyklų iki 200 m3
 • Techninių manometrų iki 250 bar
 • Sieto patikra
 • Laboratorinio dozatoriaus patikra
Atlikus matavimo priemonės remontą ar pastebėjus, kad pažeistos apsaugos priemonės (plombos, žymenys) – būtina atlikti neeilinę matavimo priemonės patikrą. Neeilinė patikra nuo periodinės dažniausiai skiriasi tuo, kad jos metu kontroliuojamiems parametrams taikomos griežtesnės leistinų paklaidų ribos. Periodinių ir neeilinių patikrų atlikimo tvarkos ir leistinos matavimo priemonių paklaidos yra nurodytos bendrosiose patikros metodikose.

Jeigu matavimo priemonė atitinka jai keliamus reikalavimus, ji yra pažymima žymeniu ir išrašomas patikros sertifikatas. Jeigu matavimo priemonė neatitinka jai keliamų reikalavimų – išrašoma neatitikties pažyma.