„e“ ženklas ant prekės – tai įrodymas, kad fasuoto produkto kiekis pakuotėje atitinka Fasuotų prekių ir matavimo indų techninį reglamentą, įgyvendinantį EB Direktyvą 76/211/EEB, ir šioms prekėms valstybėse narėse tiekimo į rinką apribojimai dėl kiekio netaikomi.

Jūs norite pradėti ženklinti fasuojamas prekes „e“ ženklu? Mes supažindinsime Jus su reikalavimais ir leidimo ženklinti gavimo tvarka, atliksime Jūsų turimos fasuoto produkto kiekio kontrolės sistemos įvertinimą bei fasuojamo produkto kiekio tikrinimą.

Turėdamas teisę ženklinti fasuotas prekes „e“ ženklu, fasuotojas įsipareigoja kiekvienais metais pateikti leidimą ženklinti suteikusiai institucijai fasuoto produkto kiekio patikrinimo protokolus. PATIKRA atlieka fasuotų pagal masę nuo 5 g iki 10 kg produktų kiekio tikrinimą per kuo trumpesnį laiką ir prisitaikydama prie fasuotojo galimybių, fasavimo sąlygų ir terminų.