Siekiate tikslių ir patikimų svėrimo rezultatų naudodami svėrimo įrangą ne teisinės metrologijos srityse – laboratorijoje, technologinio proceso eigoje, atlikdami turimų svarstyklių techninę priežiūrą – pateikite savo svarstykles ir svarsčius kalibravimui. Kalibravimo metu bus nustatytos rodmenų ar verčių paklaidos ir įvertintos matavimo neapibrėžtys.

Svarstyklių kalibravimas apima paklaidų nustatymą pasirinktuose taškuose (užsakovas gali nurodyti kalibravimo taškus ir jų skaičių), rodmenų sklaidos viename matavimo taške ir necentrinio apkovimo įtakos vienai apkrovos vertei įvertinimą.
PATIKRA kalibruoja:

  • visų tipų neautomatines svarstykles, gebančias pasverti nuo 1 mg iki 60 tonų
  • svarsčius F2 tikslumo klasės nuo 1 mg iki 5 kg
  • svarsčius M tikslumo klasių ir svarmenis nuo 1 mg iki 20 kg
Patariame:
  • mikroanalitines ir analitines svarstykles kalibruoti ir tikrinti svarstyklių naudojimo vietoje
  • jei yra galimybė, svarstykles suderinti jų naudojimo vietoje prieš atliekant kalibravimą
  • atlikti kalibravimą, jei svarstyklės buvo pažeistos ar jų rodmenys kelia abejonių
Įvertiname atitiktį, nustatytas paklaidas palygindami su leistinosiomis, numatytomis galiojančiuose teisės aktuose, standartuose ar užsakovo pateiktuose dokumentuose.

Atlikus kalibravimą, išduodame kalibravimo liudijimą su NAB akreditacijos simboliu. Liudijime yra pateikiami kalibravimo rezultatai su apskaičiuota matavimo neapibrėžtimi.