PATIKRA teikia pripažintais ir patvirtintais metodais pagrįstas metrologines paslaugas, atitinkančias tarptautinių standartų, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių teisės aktų keliamus reikalavimus.

Tai pasiekiam užtikrindami

  • konfidencialumą
  • nešališkumą bei nepriklausomumą
  • kompetenciją
  • klientų nuosavybės bei duomenų apsaugą
  • skundų ir apeliacijų valdymą

Mes laikomės tarptautinių standartų reikalavimų ir užtikriname, kad priimant sprendimus dėl atitikties vertinimo nebus interesų konflikto.

Šios politikos tinkamumas ir aktualumas yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.