PATIKRA teikia pripažintais ir patvirtintais metodais pagrįstas metrologines paslaugas, atitinkančias tarptautinių standartų, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių teisės aktų keliamus reikalavimus.

Tai pasiekiam užtikrindami

  • konfidencialumą
  • nešališkumą bei nepriklausomumą
  • kompetenciją
  • klientų nuosavybės bei duomenų apsaugą
  • skundų ir apeliacijų valdymą

Mes laikomės tarptautinių standartų reikalavimų ir užtikriname, kad priimant sprendimus dėl atitikties vertinimo nebus interesų konflikto.

Šios politikos tinkamumas ir aktualumas yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.

Kokybės Politika 2024